Компетентност на съда

Вижте карта на района

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.  Разглежда  делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

  Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

  Прокуратурата следи за спазването на законноста. Прокурорът привлича към наказателна отговорност лицата, които са извършили престъпление и поддържа  обвинението по  наказателни  дела от общ характер. 

 

Район на юрисдикция на Брезнишки районен съд

1

гр.БРЕЗНИК

2

с. АРЗАН

3

с. БАБИЦА

4

с. БАНИЩЕ

5

с. БЕГУНОВЦИ

6

с. БЕЛИНИ ПОЛЯНИ

7

с. БИЛИНЦИ

8

с. БРЕЗНИШКИ ИЗВОР

9

с. БРУСНИК

10

с. ВЕЛКОВЦИ

11

с. ВИДРИЦА

12

с. ГИГИНЦИ

13

с. ГОЗ

14

с. ГОРНА СЕКИРНА

15

с. ГОРНИ РОМАНЦИ

16

с. ГЪРЛО

17

с. ДОГАНДЖИИ

18

с. ДОЛНА СЕКИРНА

19

с. ДОЛНИ РОМАНЦИ

20

с. ДУШИНЦИ

21

с. ЗАВАЛА

22

с. КОНСКА

23

с. КОШАРЕВО

24

с. КРАСАВА

25

с. КРИВОНОС

26

с. ЛОГАТОР

27

с. МУРТИНЦИ

28

с. НЕПРАЗНЕНЦИ

29

с. НОЕВЦИ

30

с. ОЗЪРНОВЦИ

31

с. ПАЛИЛУЛА

32

с. РЕБРО

33

с. РЕЖАНЦИ

34

с. РЪЖДАВЕЦ

35

с. САДОВИК

36

с. СЛАКОВЦИ

37

с. СОПИЦА

38

с. СТАНЬОВЦИ

39

с. ЯРОСЛАВЦИ

 Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт