Описание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\breznik_01.gif

Описание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\breznik_02.gif

Описание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\breznik_03.gif

Описание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\breznik_04.gif

Описание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\breznik_05.gif

Описание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\breznik_06.gif

Описание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\breznik_07.gif

ПредседателОписание: Описание: D:\D na SIS\Dela\images\contakt.jpg
Веселин Кирилов Хайдушки

Образование:
ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград – Юридически факултет, специалност: Право

Професионален опит:
Съдебен кандидат в Окръжен съд гр. Перник от 07.06.1999 г. до 06.06.2000 г.
Следовател в ОСлС – Перник от 22.07.2002 г.
Районен съдия в Брезнишки районен съд от 02.05.2006 г.до 27.03.2016 г.
Председател на Брезнишки районен съд от 28.03.2016 г.
Тел. 077798693,0886860578, факс 077798684


Роман Тодоров Николов

Образование:
От 1991 г. до 1997 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност: Право

Професионален опит: Съдебен кандидат в Пернишки окръжен съд от 06.05.1997 г. до 05.05.1998 г.
Съдия – изпълнител в Брезнишки районен съд от 01.07.1998 г. до 21.03.2000 г.
Районен съдия в Брезнишки районен съд от 21.03.2000 до 20.06.2005 г.
Председател на Брезнишки районен съд от 20.06.2005 г. до 27.03.2016 г.
Районен съдия в Брезнишки районен съд от 28.03.2016 г.
тел.: 077798691, 0886846964, факс 077798684


Ели Иванова Кръстева

Образование :
ЮЗУ “ Неофит Рилски “ – гр. Благоевград – Юридически факултет, специалност : Право

Професионален опит:
Юрисконсулт към "Спектрон" ЕООД,гр. Перник и община Земен
Съдия по вписванията към Брезнишки районен съд от 15.05.2011 г.
тел.: 077798813, 0886829737Елена Георгиева Величкова

Образование:
Великотърновски университет “ Св. Св. Кирил и Методий “ – гр. Велико Търново – Юридически факултет, специалност : Право

Професионален опит:
Държавен съдебен изпълнител в Брезнишки районен съд от 04.04.2007 г.
тел.: 077798673, 0886869151


 

Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |


 Copyrights © Районен съд Брезник

Разработил: В. Иванов / Кракра Софт