Новини :

Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 23.05.2013/ 2:49
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - РЕАЛИЗАЦИЯ

Отворете:Ден на отворените врати

---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 08.02.2013/ 10:48
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ-25.04.2013 г.- СЪОБЩЕНИЕ

Отворете:Ден на отворените врати
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 16.10.2012/ 1:21
Откриване на процедура за дизелово гориво

Отворете:Документация
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.10.2011/ 11:25
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

Отворете:Вътрешните правила и Заявление
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 07.02.2011/ 4:08
Правила за случайно разпределение на делата

Отворете:Правила за случайно разпределение на делата
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 28.07.2010/ 1:09
Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

Отворете Вътрешните правила
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.02.2009/ 2:26
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Районен съд - град Брезник
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Отворете Декларациите
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Председател Гражданско дело
от дата: 20.10.2008/ 12:23
Р Е Ш Е Н И Е 50-08

Р Е Ш Е Н И Е 50-08
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Председател Гражданско дело
от дата: 20.10.2008/ 12:22
Р Е Ш Е Н И Е 86-07

Решение 86-07
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Председател Гражданско дело
от дата: 20.10.2008/ 12:21
Р Е Ш Е Н И Е 16-08

Решение 16-08
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт