Новини :

Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 23.10.2015/ 3:49
Инициатива за посаждане на дръвчета

Отворете:Инициатива за посаждане на дръвчета
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 23.10.2015/ 3:47
СРЕЩА НА УС НА НССС С КОЛЕГИ В ПЕРНИК

Отворете: Среща на УС на НССС с колеги в Перник
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 23.10.2015/ 3:42
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НССС

Отворете:Благодарствено писмо до председателя на НССС
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 23.10.2015/ 3:39
БЮЛЕТИН НА НССС - брой 30

Отворете: Бюлетин на НССС - брой 30
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 23.10.2015/ 3:36
БЮЛЕТИН НА НССС - брой 29

Отворете: Бюлетин на НССС - брой 29
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 05.06.2015/ 4:06
Осъществени обучения на съдебни служители от Пернишки съдебен окръг в Районен съд Брезник през 2015 година

Отворете:Галерия 1
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 29.04.2015/ 3:46
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 2015 г.

Отворете:Ден на отворените врати - 2015 г.
Отворете:Реализация на ден на отворените врати - 2015 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 16.02.2015/ 4:04
Актуализирани ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12,т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

Декларации по чл.12,т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Районен съд Брезник /Редактирани съгласно чл.17, ал.2 при спазване на Закона за защита на лични данни, за обявяване в Интернет/Отворете:Декларациите
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 05.01.2015/ 3:35
Протокол за класиране на кандидатите за длъжност "Съдебен секретар"

Отворете: Протокол № 3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 29.12.2014/ 2:38
Протокол за регламент на практически изпит

Отворете: Протокол № 2
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт