Новини :

Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.04.2017/ 4:11
Информация за лекция на 21 март 2017г. изнесена от съдия Веселин Хайдушки - втора част

Отворете:Лекция на 21 март 2017 г.- 2част
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.04.2017/ 4:05
Информация за лекция на 21 март 2017г. изнесена от съдия Веселин Хайдушки

Отворете:Лекция на 21 март 2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.04.2017/ 3:53
Информация за лекция на 14 март 2017г. изнесена от съдия Роман Николов

Отворете:Лекция на 14 март 2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Гражданско дело
от дата: 04.04.2017/ 3:42
Информация по повод поредица от лекции на съдиите в Районен съд Брезник

Отворете:Информация от 13 март 2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 10.05.2016/ 1:12
Вътрешни правила за безналични плащания на държавни такси с ПОС терминали

Отворете:Вътрешни правила за безналични плащания
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 19.04.2016/ 4:10
Тийм билдинг 2016 г. по повод Празника на юриста и съдебния служител

Отворете:Тийм билдинг 2016 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 29.03.2016/ 2:49
Избор на нов Административен ръководител - Председател на Районен съд Брезник

Отворете:Избор на Председател
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 29.03.2016/ 11:43
Честване на 15 години Национално Сдружение на Съдебните Служители

Отворете:Честване на 15 години НССС
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 17.02.2016/ 9:05
Лекция № 3 на тема "Достъп до правосъдие", "Детско правосъдие"

Отворете:Лекция № 3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 09.02.2016/ 4:47
Лекция №2 на тема "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите"

Отворете:Лекция №2
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт