Новини :

Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 12.06.2017/ 11:32
Съдия Роман Николов пред Общото събрание на съдиите преди гласуване за нов ВСС

Отворете:Съдия Роман Николов пред Общото събрание на съдиите
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 06.06.2017/ 9:38
Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

Отворете:Декларация
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 02.05.2017/ 4:08
Съдия Роман Николов за кандидатурата си за член на ВСС

Отворете:Съдия Роман Николов за кандидатурата си за член на ВСС
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 02.05.2017/ 4:06
Съдия Роман Николов - одобрен за кандидат за член на ВСС

Отворете:Съдия Роман Николов - одобрен за кандидат за член на ВСС
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 25.04.2017/ 3:38
Информация за лекция на 25 април 2017г. изнесена от съдия Роман Николов

Отворете:Лекция от 25 април 2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 19.04.2017/ 3:31
Информация за лекция на 18 април 2017г. изнесена от съдия Роман Николов

Отворете: Лекция от 18 април 2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 05.04.2017/ 8:57
Информация за лекция на 4 април 2017г. изнесена от съдия Веселин Хайдушки

Отворете:Лекция от 4 април 2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.04.2017/ 4:27
Съдия Роман Николов - кандидат за член на ВСС

Отворете:Съдия Николов - кандидат за член на ВСС
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.04.2017/ 4:21
Информация за лекция на 28 март 2017г. изнесена от съдия Веселин Хайдушки - втора част

Отворете:Лекция от 28 март 2017 г- - втора част
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 04.04.2017/ 4:16
Информация за лекция на 28 март 2017г. изнесена от съдия Веселин Хайдушки

Отворете:Лекция на 28 март 2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт