Новини :

Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 22.04.2019/ 4:19
ДЕН НА ОТВОРЕНИЕТ ВРАТИ - 2019 г. РЕАЛИЗАЦИЯ

Отворете:Ден на отворените врати 2019 г. реализация
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 08.04.2019/ 9:20
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 2019 г.

Ден на отворените врати - 2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 03.12.2018/ 4:21
Отбелязване на Деня на християнското семейство в Районен съд Брезник

Отворете:Отбелязване на деня ня християнското семейство в РС Брезник
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 30.07.2018/ 9:59
Заповед за съдебна ваканция във връзка с чл. 329, ал. 3 от ЗСВ

Отворете:Заповед за съдебна ваканция 2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 11.06.2018/ 2:34
Удостоверения за ученици от град Брезник, участвали в образователна програма за съдебната власт

Отворете:Удостоверения за участие в симулативен процес и образователна програма
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Гражданско дело
от дата: 21.05.2018/ 4:31
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Отворете:Декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 21.05.2018/ 4:29
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Отворете:Декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 14.05.2018/ 10:49
Информация за симулативен процес с ученици от 10 клас на СОУ "Васил Левски" град Брезник

Отворете:Симулативен процес
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Системен администратор Съобщение
от дата: 08.05.2018/ 3:32
Протокол с резултати от конкурс за съдебен деловодител

Отворете:Протокол № 4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постнато от: Съобщение
от дата: 30.04.2018/ 1:49
Информация за провеждане на Ден на отворените врати - 2018 г.

Отворете:Информация за Ден на отворените врати - 2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт