РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2019г. до
30.11.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 63/2019

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

И.Р.Т.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 6.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
И.Р.Т.
В законна сила на 6.11.2019г.

2

Гражданско дело No 434/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

З.С.Б.,
Р.Н.Н.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.11.2019г.
ДОПУСКА развод между З.С.Б., ЕГН: **********, адрес: *** и Р.Н.Н., ЕГН: **********, адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
****/24.02.2010 г. по описа на *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.

3

Гражданско дело No 457/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.П.К.,
Е.Х.З.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.11.2019г.
ДОПУСКА развод между Е.П.К., ЕГН: ********** с постоянен адрес: *** и Е.Х.З., ЕГН: ********** с постоянен адрес:***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
****/24.10.1993 г. по описа на община *********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

4

АНД No 64/2019

КАТ

Т.Р.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №
*********/22.05.2019 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

5

Гражданско дело No 39/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Т.С.К.

Р.Т.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.11.2019г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в двуседмичен срок от връчването.

6

АНД No 80/2019

КАТ

С.Р.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.11.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №
**********/08.12.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР Перник, С-Р Пътна Полиция Перник, с което на С.Р.С., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания - на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП „глоба” в размер на 200 лева, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП „глоба“ в размер на 300лв., за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, за това, че на 02.11.2016г. в 11.00ч. в община Брезник на път трети клас № 605 с посока от с. Ярджиловци към гр. Брезник, управлява л. а. „**********“ с рег. № РК****АМ, като при извършената проверка на км. 8+800/400м. преди началото на село Велковци, с ПЗ. Д-11/ се установи, че водача е лишен от право да управлява МПС с влязла в сила присъда по чл. 343б, ал. 2 НК. Не е заплатил винетна такса и не е залепил валиден винетен стикер на предното челно стъкло по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, движейки се по път от РПМ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

7

АНД No 81/2019

КАТ

М.Н.М.

РУ МВР БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.11.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №
***********/07.06.2019 г. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на М.Н.М., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания: глоба от 200,00 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП и - глоба от 50,00 лв. на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, рп. 1-во от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

8

Гражданско дело No 435/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.М.С.,
Н.Г.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.11.2019г.
ДОПУСКА развод между Т.М.С., ЕГН: ********** с адрес: *** и Н.Г.С., ЕГН: ********** с адрес: *** ******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № **/26.04.2014 г. по описа на ******, район „*******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

9

АНД No 83/2019

ИААА

Р.Д.М.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.11.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №
**********/16.08.2019 г., издадено от и.д. Началник ОО "Автомобилна администрация" Перник в ГД „АИ“, с което на Р.Д.М., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози за осъществен състав на административно нарушение по чл. 89, т. 1 от Наредба № ЗЗ/03.11.1999 година на Министерство на транспорта, му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 лв. и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за осъществен състав на административно нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 10.00 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

10

АНД No 76/2019

КАТ

С.Р.С.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 20.11.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №
***********/21.11.2016 г. на Началника РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на С.Р.С., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказани, глоба от 300,00 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1-во от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 150 от ЗДвП, за това, че 15.11.2016г., около 11.40ч. в с. Непразненци, общ. Брезник на път IІI-605 на разклона за с. Бегуновци, с посока на движение от с. Ноевци към с. Гигинци управлява лек автомобил „******“ с рег. № РК****АМ – собственост на С.С. Р. от гр. Перник. При извършената проверка се установи, че водача управлява МПС без СУМПС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

11

Гражданско дело No 454/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.А.П.К.,
Г.С.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 27.11.2019г.
На осн. чл. 330, ал. 2 от ГПК Прекратява производството по настоящето Гр.Д № 454/2019 година по описа на РС гр. Брезник. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване, с частна жалба в 7 дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес за молителката, а за молителя от датата на получаване на съобщението.

12

Гражданско дело No 137/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Д.Р.,
А.Х.Р.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 27.11.2019г.

13

Гражданско дело No 343/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Г.К.,
Р.И.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 27.11.2019г.
На осн. чл. 330, ал. 2 от ГПК Прекратява производството по настоящето Гр.Д № 343/2019 година по описа на РС гр. Брезник. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред Окръжен съд Перник, който за молителя Р.К. тече от днес, а за молителката от датата на получаване на съобщението, с частна жалба.

14

Гражданско дело No 382/2019

Искове за развод и недействителност на брака

И.М.К.

И.К.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.11.2019г.
ДОПУСКА развод между И.М.К., ЕГН:**********, адрес: *** и И.К.К., ЕГН:**********, съдебен адрес: ***
*** *, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака им сключен на 11.10.1997 г. в гр. ******, за което е съставен акт за гр. брак № *** от същата дата, при **************. Решението подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.