Местонахождение :


гр.БРЕЗНИК, ул. Пролетарска № 4,
Деловодство - 0886848976, 077798748, факс - 077798684;факс - 077798694
Деловодство СИС - 0886862337, 077798573,
електронен адрес –rs_breznik@mail.bg.


 Форма за мнения и въпроси

Валиден e-mail адрес*

Вашето име

Тема

Запитване/Съобщение*